Poskytovanie medzinárodnej právnej pomoci

  • Naša spločnosť sa podujíma na poskytnutie právnej pomoci podnikom, vodičom motorových vozidiel, ktorí sa dostanú do problémov.
  • Ak Vás kontrolovali hocikde v Európe a zistili porušenie pravidiel, naša spoločnosť overí oprávnenosť zistenia, a v prípade odvolanie sa zaväzuje prevziať vybavenie celej záležitosti.
  • Podujímame sa na vyhotovenie osvedčení, vypracovanie odborných materiálov, požadovaných úradmi.