Počítače, zariadenia súvisiace s prenosným počítačom

Čítačky kariet, tachografov k osobným počítačom s Windows sú kompatibilné výlučne so systémom AETRControl