reportáž

Účel funkcie:

  • Zápisnica o priestupku.
  • Analýza času jazdy, doby odpočinku a pracovného času vodiča motorového vozidla na základe platných právnych predpisov.
  • Zverejňovanie priestupkov za účelom vzdelávania.
  • V danom prípade zverejnenie závažných porušení práva, ktoré vedú k strate dobrej povesti cestného dopravcu.
  • Splnenie právnych záväzkov podniku. V prípade odhalených priestupkov upozornenie vodiča motorového vozidla.
  • Splnením právnych záväzkov podniku prenesenie pokuty na vodiča motorového vozidla.

Vysvetlivky k stĺpcom: