Naskenované disky

Účel funkcie

  • Zobrazte a vyhľadajte archivované, archivované disky.
  • Detekcia nedostatku kilometrov medzi diskami.
  • Zistenie nedostatkov pri vyradení.

Problém fixácie kilometra

Zobraziť archivovaný disk