Rýchle spracovanie diskov tachografu

Systém AETRControl je schopný spolupracovať aj so skenermi Kodak a Fujitsu s podávačmi dokumentov, s jedno- aj obojstrannými.

 

 

Toto riešenie doporučujeme klientom, ktorí pracujú s väčším množstvom diskov.

Jednoduchšie riešenie ponúka „Jednoduché spracovanie diskov”.

 

Systém AETRControl umožňuje oddelenie zápisu a spracovania diskov. Podniky, ktoré majú viacero prevádzok, môžu spracovať disky načítané na rôznych prevádzkach na jednom mieste.

Ak sa skenery umiestnia na vrátnici, vzniká možnosť naskenovanie ešte nenaskenovaných diskov pri prejazde vozidiel vrátnicou. Týmto sa dá zebezpečiť, aby disk posledných 28 dní zostal u vodiča, popritom je možné naskenovanie, zaznamenanie údajov. Riadiace činnosti vodiča na naskenovanom disku sa automaticky zistia.

,

Presnosť automatického zisťovania je 97%. Presnosť závisí od typu disku, od jeho znečistenia a poškodení.
Prípadné chyby zisťovania sa dajú opraviť.
Ručne písané údaje v strede disku sa musia pri kontrole dát disku zaznamenať