Stiahnutie tachografu a aplikácia čítačky kariet vodiča (Android)

Účel aplikácie

Dáva možnosť vodičom motorového vozidla na stiahnutie svojej karty vodiča cez Androidný smartfón alebo tablet kdekoľvek v Európe.

Popis výrobku:

Načítanie dát tachografu pomocou AETRControl Front device, ich uschovanie a nahranie na adresu www.aetrcontrol.eu.
Čítanie karty vodiča (USB, Bluetooth, AETRControl Front device), uschovanie, nahranie na adresu www.aetrcontrol.eu.
Je možné nastaviť, či sa majú komprimované dáta nahrávať aj cez mobilný internet alebo len cez WiFi.
Nahrávanie po načítaní je automatické.
Upozornenie na prečítanie.

Funkcie:

Stiahnutie z obchodu Google play vyhľadaním „AETRControl”.

Poskytované služby:

  • Uschovanie načítaných dát.
  • Uloženie a spracovanie načítaných dát.

Zariadenia: