Čítačka kariet USB

Účel zariadenia:

  • Načítanie karty vodiča cez osobný počítač s Windows
  • Zariadenie je kompatibilné výlučne so systémom AETRControl

Cena

  • 7 500 HUF+DPH

Objednávka

Služby

  • V pozadí bežiacim programom „MulticardReader” na počítači s Windows načíta obsah karty vodiča.
  • Načítané dáta automaticky nahrá do vašej firmy.

Typy terminálov

  • Vyhradený terminál. Načítané údaje karty vodiča nahrá priamo do vašej firmy.
  • Všeobecný  terminál. Doporučujeme skupinám firiem, ktoré využívajú spoločné prevádzkarne, terminály, špedície. Údaje, figurujúce na kartách vodičov systém postupuje automaticky tej ktorej firme.